Sokolovňa - ŠK SokoLH
Creative SolutionIrish Pub 12 Restaurant Liptovský HrádokRúčka s.r.oDOM a.s.Mojliptov.sk - informačný systém o LiptoveZumba Liptovský HrádokMaccaferriLH PointKNLIntersportFibris
© 2010, creative solution

Tréningy

Základné informácie:

Naša tenisová škola PROFESSIONAL sa presadzuje svojou kvalitou, vysokou trénerskou odbornosťou a férovými cenami za poskytnuté služby. Tréningy sú vedené podľa najnovších trénerských metód.

Tenisová škola PROFESSIONAL má k dispozícii:

 • dva antukové dvorce
 • multifunkčný kurt s umelou trávou
 • jednu veľkú telocvičňu
 • jednu malú telocvičňu

ponúkame:

 • profesionálny prístup pre prípravu tenistov od 4 rokov a všetky ostatné vyššie kategórie hráčov,
 • individuálna príprava závodných aj rekreačných hráčov na vysokej úrovni,
 • príprava tenistov prebieha formou skupinových a individuálnych tréningov,
 • ponúkame tenisové tréningy aj pre dospelých (individuálne alebo skupinové),
 • pre členov tenisovej školy ponúkame výrazné zľavy na všetky služby,
 • organizujeme veľké množstvo akcií a turnajov pre deti aj dospelých ,
 • všetko tréningy vedené pod profesionálnym dohľadom.

Právom každého člena tenisovej školy je:

 • zúčastňovať sa tréningov, podľa pokynov trénera,
 • zúčastňovať sa akcií usporiadaných tenisovou školou,
 • zúčastňovať sa súťaží, do ktorých je nominovaný tenisovou školou.

Povinnosťou každého člena tenisovej školy:

 • počas tréningu alebo iných akcií usporiadaných športovým klubom, dodržiavať disciplínu a pokyny trénera
 • zúčastňovať sa súťaží, do ktorých je člen nominovaný tenisovou školou
 • platiť poplatky za tenisové tréningy a to do 7. dňa na začiatku každého mesiaca a v prípade neuhradenia poplatkov do konca mesiaca dieťa nemôže pokračovať v tréningovom procese
 • v prípade neúčasti na tréningu to vopred telefonicky oznámiť inak tréning automaticky prepadá
 • nahrádzať tréningy podľa nariadenia trénera v uvedený čas a dátum

vylúčenie z tenisovej školy:

 • za opakované hrubé porušovanie disciplíny a pokynov trénera
 • za viac ako dvojmesačné nedoplatky

TRÉNINGOVÝ SYSTÉM:

 • Vyznačuje sa tréningovými metódami z praxe, ktoré sú založené na aktuálnych požiadavkách a poznatkoch tréningových metód.
 • Výnimkou našej tenisovej školy je tréner, ktorý nie je len čisto teoretik, ale ešte aktívny závodný hráč v najvyššej tenisovej súťaži s potrebným "know-how"
 • METODIKA ZÁSAHU LOPTY
 • ŠPECIÁLNE ZÁPASOVÉ DRILLY
 • ZÁPASOVÁ TAKTIKA
 • TIPY NA ZÁPASOVÚ ÚSPEŠNOSŤ
 • TRÉNING ZAMERANÝ NA ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY

ROZPIS TRÉNINGOV:

 • (bude aktualizovaný od 1.6.2011)